Obrót nieruchomościami

Kupno

Pośrednictwo polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez potencjalnych kontrahentów umów:

1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości;

2) nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

3) najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;

4) innych niż wyżej wymienione, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Pośrednik powinien stworzyć warunki do sfinalizowania transakcji, w szczególności opracować ofertę, zebrać potrzebne do zawarcia umowy dokumenty i informacje, a także wykonywać opracowania i ekspertyzy.

Większość osób, która posiada już od wielu lat własne mieszkanie, marzy o budowie domu jednorodzinnego.W końcu, po wielu przemyśleniach decydujemy się w na sprzedaż mieszkania i kupno lub budowę domu jednorodzinnego.Jednak nie każdy z nas wie jak ma się zabrać do sprzedaży mieszkania.W takiej sytuacji warto jest skorzystać z pomocy pośrednika nieruchomości, który posiada nie tylko odpowiednią wiedzę na temat rynku nieruchomości, ale również doświadczenie, które jest tutaj bardzo potrzebne.Licencjonowany pośrednik przedstawi nam wszystkie niezbędne informacje potrzebne do tego, aby zrealizować nasze plany.Nie będziemy musieli martwić się o to, że będą one nierzetelne, tylko będziemy mieli pewność,że pochodzą ze sprawdzonego źródła.Dzięki tym wszystkim danym, które uzyskamy w biurze nieruchomości możemy liczyć na szybką i bezkonfliktową transakcję.Sprzedaż mieszkania poprzez biuro nieruchomości będzie na pewno bezpieczniejsza niż gdybyśmy mieli zająć się tym samemu.Gdy decydujemy się na samodzielną sprzedaż a tym bardziej kupno domu lub mieszkania wzrasta ryzyko, że możemy zostać oszukani przez potencjalnych klientów.Transakcja z udziałem pośrednika jest bezpieczna ponieważ, praca jego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.Ubezpieczenie to obejmuje zarówno pośrednika, jak i osoby trzecie związane z nim. Ustawodawca nałożył na pośredników w obrocie nieruchomościami obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Wynika to z faktu,że aby wiedza pośredników zaspokajała potrzeby klientów, musi być obszerna. Pośrednicy nierzadko borykają się z problemami z dziedziny prawa , ekonomii, finansów, budownictwa, potrzebna bywa znajomość psychologii, zasad negocjacji i komunikowania się.

Formularz kontaktowy

 Wszelkie pytania związane z działalnością firmy prosimy kierować do nas poprzez  podane dane adresowe.

 

Dane adresowe

Biuro Wycen Majątkowych
DOBRE LOKUM
ul. Brzozowicka 3
42-500 BĘDZIN
+48  535 161 456
poczta

 

Facebook